4.3 ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, όλοι οι αθλητές κάθε ηλικίας που έχουν δελτίο σε αθλητικό σωματείο υποχρεούνται να διαθέτουν Κάρτα Υγείας Αθλητή.

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του και προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.

Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από ιατρούς κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα καθώς και από γιατρούς λοιπών ειδικοτήτων οι οποίοι παρακολούθησαν μετεκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από το Ε.Κ.Α.Ε. σε θέματα προ αγωνιστικού ελέγχου των αθλητών και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της.

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ Ε.Ο.Φ.Σ.Α. (.pdf)

ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018 (.pdf)