6.3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Η Ε.Ο.Ε. με την έκδοση του ηλεκτρονικού εντύπου "Ολυμπιακοί Κύκλοι" εγκαινίασε μία νέα μορφή επικοινωνίας με τον ελληνικό αθλητικό κόσμο. Σημαντικές αθλητικές διακρίσεις, ειδήσεις και ανακοινώσεις της ΕΟΕ αποτελούν τον κορμό των περιεχομένων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ