4.2 ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, όλοι οι αθλητές κάθε ηλικίας που έχουν δελτίο σε αθλητικό σωματείο υποχρεούνται να διαθέτουν Κάρτα Υγείας Αθλητή.

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του και προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.

Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από ιατρούς κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της.

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ Ε.Ο.Φ.Σ.Α. (.pdf)

ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018 (.pdf)