4.2.2 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2014

Η Βαλκανική Ομοσπονδία Αντιπτέρισης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των Βαλκανικών Αγώνων 2014

U13  - Oryahovo, Bulgaria – 04 – 06 July

U15 – Istanbul, Turkey – 07 – 09 December

U17 – Karatas, Serbia – 27 – 29 August

U19 – Eventually in Croatia – t.b.c.

Men and Women – Sofia, Bulgaria – 29 September – 01 October

Seniors – Ohrid, Centralwest Balkan Republic of Skopje  - 11 – 14 September

(σ.σ. Στην ανακοίνωση της βαλκανικής ομοσπονδίας η C.W.R.S. αναφέρεται ως Macedonia!!)