Ανακοινώσεις

NEW -Invitation Hellas Open 2019 - final

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019

 BWF requested to change the invitation slightly based on some new mandatory wordings. You can find the final invitation in attach, which has also been...

Περισσότερα