ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ

Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΥΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΧΡΕΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ