ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΗ ΜΑΥΡΙΔΗ

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Ο Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΟΦΣΑ πλέον συγκαταλέγεται μεταξύ των επιμορφωτών της παγκόσμιας ομοσπονδίας με πτυχίο  Level 2. Ο κ. Μαυρίδης παρακολούθησε με επιτυχία το σχετικό σεμινάριο που οργάνωσε για πρώτη φορά η BWF στην Ευρώπη (Σλοβενία) τον Οκτώβρη με στόχο την αναβάθμιση των πτυχίων των επιμορφωτών από Level 1 σε Level 2. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 21 επιμορφωτές από διάφορες χώρες της Ευρώπης.

BWF TUTOR COACHES LEVEL 2 LIST