ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ 2014

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Η Επιτροπή Μεταγραφών της ΕΟΦΣΑ ανακοίνωσε τις μεταγραφές για την αγωνιστική περίοδο 2014 - 2015.

Για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου αναρτάται απόσπασμα του μητρώου με τις μεταγραφές 2014.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ