ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Σε σημερινή (Παρασκευή 24/10/2014) συνάντηση του Τεχνικού Συμβούλου της ΕΟΦΣΑ και διευθυντή της Σχολής Προπονητών Θεσσαλονίκης κ. Μαυρίδη με την Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α. επισημάνθηκε η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση φοίτησης.
Επομένως συνίσταται στους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν στην άμεση κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις δύο σχολές.