ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε πως η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ γιά υποβολή Αίτησης Φοίτησης είναι η 4η Νοεμβρίου. Η έναρξη των μαθημάτων είναι η 14η Νοεμβρίου.