ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Το Δ.Σ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α με απόφασή του στις 17/8/2014 αποφάσισε την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και καλεί τα Σωματεία-Μέλη της να προσέλθουν με τους νόμιμα οριζόμενους, σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσώπους τους.
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 10η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Βοιωτίας στην Λιβαδειά.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 12η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Κυριακή, στον ίδιο χώρο και ώρα 10:00.
Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:
1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
3) Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015.
4) Έγκριση Αγωνιστικού Σχεδιασμού 2014 – 2015.