ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2490/18.9.2014 η απόφαση του υφυπουργού αθλητισμού & πολιτισμού κ. Ι. Αδριανού για την ίδρυση Σχολών Προπονητών Αντιπτέρισης Γ΄ Κατηγορίας, οι οποίες θα λειτουργήσουν σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη, στο διάστημα από 25 Σεπτεμβρίου έως 5 Ιανουαρίου, συνόλου διακοσίων (200) εκπαιδευτικών ωρών.

Διευθυντές των σχολών ορίστηκαν οι διπλωματούχοι προπονητές αντιπτέρισης κκ. Θανάσης Ορκόπουλος (Αθήνας) και Άκης Μαυρίδης (Θεσσαλονίκης)

Για τις λεπτομέρειες που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας των σχολών και τις προυποθέσεις φοίτησης και αποφοίτησης μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ

Για τις δηλώσεις συμμετοχής, το αναλυτικό πρόγραμμα ύλης και ωρών θα δημοσιευθεί σχετική προκήρηξη από την ΕΟΦΣΑ