Δράση στον Β' Βρεφονηπιακό Σταθμό Στρατού

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2020

Στις 30/1/2020 η ΕΟΦΣΑ, σε συνεργασία με τον ΑΣΑΕΔ και τον Ολυμπιονίκη Δημοσθένη Ταμπάκο, πραγματοποίησε δράση στον Β΄ Βρεφονηπιακό σταθμό Αθηνών του στρατού ξηράς με σκοπό τη γνωριμία των νηπίων με το Badminton. Στη δράση αυτή συμμετείχε εκ μέρους της ΕΟΦΣΑ ο κ. Τσακίρης Νικόλαος. Επίσης παραχωρήθηκε υλικό (ρακέτες , φτερά) για την περαιτέρω εξοικείωση των μικρών αθλητών μέσω του παιχνιδιού με το άθλημα της αντιπτέρισης.

Η ευχαριστήρια επιστολή της Πολεμικής Αεροπορίας επισυνάπτεται εδώ