Οι προπονητές θα πρέπει να καταθέσουν συμβόλαια θεωρημένα από τις κατά τόπους ΔΟΥ.

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014