Προκήρυξη Πανελληνίων Πρωταθλημάτων U17

Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

  

Aριθμ. Πρωτ:  3976                                                                  Αθήνα: 27/3/2018 

Προς: Σωματεία-Μέλη Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

 

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΑΓΩΝΩΝ

 

 

 Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. προκηρύσσει τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Παίδων - Κορασίδων (U -17)  και Ανδρών  – Γυναικών  αγωνιστικού έτους 2017 – 2018.

Με τους παρακάτω όρους:

 

Τόπος :

 

ΚλειστόΔημοτικό Γυμναστήριο Σιδηροκάστρου

 

 

Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Απριλίου 2018

Έναρξη

αγώνων:

 

 

Σάββατο 14/4/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Προθέρμανση:

 

09:00 – 09:30: Σωματεία Περιφερειών 

 -  Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

 -  Σερρών και Ανατολικής Μακεδονίας

 

09:30 – 10:00 : Σωματεία Περιφερειών:

-  Πελοποννήσου και Νήσων Ιονίου

-  Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Νήσων Αιγαίου

-  Θράκης 

Θεσσαλίας

 

Συνδιοργανωτές

 

Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. με τα Σωματεία της Περιφέρειας Σερρών και Ανατολικής Μακεδονίας

Δικαίωμα συμμετοχής:

Αθλητές και αθλήτριες των Σωματείων μελών της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. κάτοχοι των ΝΕΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ αθλητικής ιδιότητας & υγείας.

Πανελλήνιο παίδων- κορασίδων(U 17) : Αγωνίζονται αθλητές/τριες με ημερομηνία γέννησης τα έτη 2002, 2003 καθώς και της αμέσως μικρότερης ηλικιακής κατηγορίας (U 15) γεννηθέντες τα έτη 2004 και 2005.

Πανελλήνιο Ανδρών - Γυναικών : Αγωνίζονται αθλητές-αθλήτριες με ημερομηνία γέννησης το έτος 1996 και μεγαλύτερη καθώς και των μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών (U 19 & U22) γεννηθέντες τα έτη 2000 & 2001 & 1997,1998,1999.

 

Η επίδειξη της νέας αθλητικής ταυτότητας και ιατρικών θεωρήσεων είναι υποχρεωτική στους υπευθύνους  διοργάνωσης των αγώνων  (ΕΟΦΣΑ, κανονισμός Εσωτερικών Διοργανώσεων, 10.1).

 

 

 

Πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και του Επιδιαιτητή των αγώνων   μέχρι την Τετάρτη  11/4/2018 και  ώρα  24:00.

Τα Σωματεία με δική τους ευθύνη, να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικώς την παραλαβή της δήλωσης συμμετοχής τους, από την γραμματεία της Ομοσπονδίας,  (Τηλ. 210 6800046).

 

Παρακαλούνται τα Σωματεία, για την καλύτερη καταχώρηση των Δηλώσεων τους και για την αποφυγή λαθών, να στέλνουν τις Δηλώσεις Συμμετοχής τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο e-mail της Ομοσπονδίας, info@badminton.gr

H Ηλεκτρονική  Δήλωση των  Πανελληνίων Αγώνων θα σταλεί εγκαίρως 

 

Αγωνίσματα:

 

 

U 17: Απλό Παίδων, Απλό Κορασίδων, Διπλό Παίδων, Διπλό Κορασίδων και Διπλό Μικτό.

Α/Γ : Απλό Ανδρών, Απλό Γυναικών, Διπλό Ανδρών, Διπλό Γυναικών και Διπλό Μικτό.

 

Σύστημα

Αγώνων:

 

 

Η σύνθεση των σχημάτων έχει ως εξής:

Απλά: Κυρίως σχήμα 32άρι με 24 άμεσες συμμετοχές και 8 από γύρους  προκριματικών.                    

Διπλά: Κυρίως σχήμα 16άρι με 12 άμεσες συμμετοχές  και 4  από γύρους προκριματικών. 

Μικτό:Κυρίως σχήμα 32άρι με 24 άμεσες συμμετοχές και 8 από γύρους προκριματικών.  

 

Η τοποθέτηση των αθλητών-τριων στο σχήμα θα γίνει σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και θα λαμβάνεται υπόψη: Η Συνολική Βαθμολογία, βάση της RankingList,κάθε Αθλητή/τριας της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας του στο αντίστοιχο αγώνισμα που δηλώνει συμμετοχή, σύμφωνα με τον Αγωνιστικό Σχεδιασμό 2017-18 (παρ 2.5 Βαθμολογία και κατάταξη αθλητών σωματείων ).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας διεξάγεται κλήρωση.

 

 Κάθε αθλητής-τρια μπορεί να αγωνιστεί στα δύο από τα τρία αγωνίσματα, με την προϋπόθεση να έχει αγωνιστεί σε ένα τουλάχιστον Προκριματικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα ή open. Εάν δεν έχει αγωνιστεί υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσει από την Τεχνική Επιτροπή WildCard(Κάρτα Ελεύθερης συμμετοχής).

 

Κλήρωση: Θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα με την παγκόσμια ομοσπονδία. Η κλήρωση θα γίνει με το tournament software μια ημέρα πριν την έναρξη των  αγώνων, δηλαδή 13/4/2018 στις 10.00πμ από τον Επιδιαιτητή των Αγώνων. Εάν χρειαστεί να ξεκινήσουν νωρίτερα οι αγώνες ο Επιδιαιτητής σε συνεννόηση με την Τεχνική Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει την ώρα κλήρωσης και να ενημερώσουν τα σωματεία. Την Πέμπτη 12/4/2018 και ώρα 16:00 ο Επιδιαιτητής θα δημοσιοποιήσει τις καταστάσεις των αθλητών και τα seeds για έλεγχο των συμμετεχόντων και των βαθμολογιών. Στις καταστάσεις θα φαίνονται και ποιοι αθλητές αγωνίζονται απευθείας στα κυρίως σχήματα και ποιοι θα πάρουν μέρος στα Προκριματικά. Τα Q (νικητές προκριματικών) κληρώνονται για την είσοδό τους στο Κυρίως Σχήμα των Αγώνων σύμφωνα  με τα όσα ισχύουν από την παγκόσμια ομοσπονδία.

 

 Παράβολο     Συμμετοχής   Αγώνων:

 

 

Σύμφωνα με τον αγωνιστικό σχεδιασμό και με απόφαση του Δ.Σ. ο κάθε αθλητής και αθλήτρια υποχρεούται να καταβάλει παράβολο ως «Δικαίωμα Συμμετοχής Αγώνων» το ποσό των 10,00 ΕΥΡΩ για το Απλό και 10.00 ευρώ για κάθε αθλητή στα διπλά.

Μετά το πέρας των αγώνων θα γίνει από την Ε.Ο.Φ.Σ.Α. η σχετική εκκαθάριση των παραβόλων συμμετοχής.

 

 

Ιατρική

βεβαίωση:

 

 

Διαμονή-

Μετακίνηση:

 

 

 

 

 

 

Μη συμμετοχή

αθλητή:

 

Τα Σωματεία οφείλουν να προσκομίζουν το Νέο Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας του αθλητή/τριας για το αγωνιστικό έτος 2017 -18 με την σχετική θεώρηση από τον γιατρό του σωματείου, σε περίπτωση που το δελτίο είναι υπό έκδοση θα πρέπει να προσκομιστεί ιατρική βεβαίωση ή φωτοτυπία του υπό έκδοση δελτίου.   

 

Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α  Δεν θα αποζημιώσει την διαμονή και την μετακίνηση των αθλητών -  αθλητριών καθώς και των προπονητών - συνοδών τους που θα συμμετάσχουν

στους Πανελλήνιους αγώνες.

 

 

 

 

Αν ένα σωματείο δηλώσει αθλητή ο οποίος δεν θα αγωνισθεί (εκτός περίπτωσης ασθένειας που βεβαιώνεται από δημόσιο νοσοκομείο) τότε του επιβάλλεται πρόστιμο 30 €, ανά αγώνισμα, για κάθε αθλητή/τρια που θα έχει δηλωθεί και δεν θα αγωνισθεί (Ε.Ο.Φ.Σ.Α. κανονισμός Εσωτερικών Διοργανώσεων, 5.2.2).

 

 

 

 

 

Ενστάσεις:

O Επιδιαιτητής των αγώνων, με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων, θα καταθέτει μετά το πέρας των αγώνων, στην Ε.Ο.Φ.Σ.Α. ονομαστική κατάσταση των αθλητών των Σωματείων που δηλώθηκαν και δεν συμμετείχαν, για την παρακράτηση στην συνέχεια του παραπάνω ποσού από την Ομοσπονδία.

 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Επιδιαιτητή, σε ειδικό έντυπο που θα βρίσκεται στην Γραμματεία των αγώνων, θα υπογράφονται από τον προπονητή ή τον εκπρόσωπο του Σωματείου και θα συνοδεύονται από χρηματικό παράβολο 90 € υπέρ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. Το ποσό αυτό επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή, καταπίπτει δε υπέρ της Ομοσπονδίας σε περίπτωση απόρριψής της.

 

Οι ενστάσεις θα εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.) που θα αποτελείται από τον Επιδιαιτητή, έναν Διαιτητή (τον υψηλότερο σε κατηγορία ή τον αρχαιότερο παρόντα Διαιτητή στους Αγώνες) και ένα μέλος της Τεχνικής Επιτροπής, με το Τεχνικό Σύμβουλο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλοι διαιτητές που συμμετέχουν στους αγώνες η ένσταση εκδικάζεται από τον Επιδιαιτητή και ένα μέλος της Τεχνικής Επιτροπής και το Τεχνικό σύμβουλο (παρόν στο γήπεδο). Σε περίπτωση απουσίας μέλους, η ένσταση εκδικάζεται μόνο από τον Επιδιαιτητή.  

 

 

Φτερά:

 

Ενδυμασία:

Φυσικά

 

Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται με την προβλεπόμενη αθλητική ενδυμασία.

 

Εκπρόσωπος

Ομοσπονδίας:

 

Μπακούρας Οδυσσέας

 

 

Επιδιαιτητής: 

 

Γενικά:

 

 

 Θα οριστεί από την ΚΕΔ

 

Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την επίσημη έναρξη των αγώνων.

 

Οι αθλητές/τριες αγωνίζονται με δική τους ευθύνη καθώς επίσης με ευθύνη του Σωματείου τους και του Ιατρού του Σωματείου τους. Σε περίπτωση ατυχήματος η Ε.Ο.Φ.Σ.Α και οι διοργανωτές των αγώνων δε φέρουν καμία ευθύνη.

 

     Όλες οι Ηλεκτρονικές Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  συμπληρωμένες πλήρως δηλαδή, Ονοματεπώνυμο, Α.Μ. Αθλητή, ημερομηνία γέννησης, καθώς επίσης ονομασία του Σωματείου, Ονοματεπώνυμο Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, Προπονητή του Συλλόγου και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.

 

      Επίσης οι τυχόν διορθωτικές – τροποποιητικές δηλώσεις συμμετοχής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο συγκεκριμένο έντυπο - φόρμα και το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 12/4/2018 και ώρα 22:00. Πέραν αυτής δεν θα γίνεται δεκτή καμία διόρθωση-τροποποίηση.

 

       Σε διαφορετική περίπτωση οι δηλώσεις Συμμετοχής των Σωματείων ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη και οι αθλητές - αθλήτριες ΔΕΝ θα μπορούν να αγωνιστούν στα παραπάνω Πανελλήνια Πρωταθλήματα της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

 

 

 

 

        Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ – ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΝΟΜΙΜΑ ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΤΟ  ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΤΟΥ ΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.     

 

   Όλες οι απονομές στους Νικητές-τριες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, θα πραγματοποιηθούν μετά το τέλος όλων των αγώνων.

 

 

 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύει ο Αγωνιστικός Σχεδιασμός 2017-2018, οι διεθνείς κανονισμοί, ο κανονισμός της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και οι αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής ή του Επιδιαιτητή των Αγώνων.

 

 

 

 

 

 

 

             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

      

 

    ΧΑΤΖΗΝΑ   ΒΙΚΤΩΡΙΑ                              ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ