ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2017 - 2018

Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2017 - 2018

 

    1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Το αγωνιστικό πρόγραμμα διέπεται από το δεκάλογο με τις ακόλουθες αρχές:

1.    Χρονική ακρίβεια

2.    Διάδοση αθλήματος & Διοργάνωση Διεθνών τουρνουά

3.    Ανάπτυξη μέσω προγραμμάτων & σχολικού πρωταθλήματος

4.    Αποκέντρωση

5.    Αναβάθμιση επαρχιακού αθλητισμού

6.    Ανεύρεση και αξιοποίηση νέων ταλέντων

7.    Εξυπηρέτηση προγράμματος  Εθνικών ομάδων

8.    Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων

9.    Διαφάνεια

10. Επιβράβευση στη συμμετοχή

 

 1. ΑΤΟΜΙΚΑ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

 

      2.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Οι ηλικιακές κατηγορίες συμμετοχής αθλητών και αθλητριών για τις οποίες διοργανώνονται κάθε είδους ατομικά πρωταθλήματα από την Ε.Ο.Φ.Σ.Α και τις Περιφέρειες είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 1.  

Προαιρετικά κάθε περιφέρεια

Κάτω των 9 ετών (U-9)

7-8

2011, 2010,

 1.  

ΠΡΟ-παμπαίδων

ΠΡΟ-παγκορασίδων        

κάτω των 11 ετών (U-11)

7-10

2011, 2010, 2009, 2008

 1.  

Παμπαίδων - Παγκορασίδων Β΄      

κάτω των 13 ετών (U-13)

11-12

2007-2006

 1.  

Παμπαίδων – Παγκορασίδων Α΄     

κάτω των 15 ετών (U-15)

13-14

2005-2004

 1.  

Παίδων –Κορασίδων            

κάτω των 17 ετών (U-17)

15-16

2003-2002

 1.  

Εφήβων - Νεανίδων 

κάτω των 19 ετών (U-19)

17-18

2001-2000

 1.  

Νέων Ανδρών – Ν. Γυναικών 

κάτω των 22 ετών (U-22)

19-21

1999,1998,1997

 1.  

Ανδρών - Γυναικών     

από 19  ετών  και άνω

21 και άνω

1996 και άνω

 1.  

SENIORS Ανδρών &  Γυναικών

+ 35 ετών

Άνω των 35

1982 & άνω

 

     Για την αγωνιστική χρονιά 2017-2018 η συμμετοχή των αθλητών - αθλητριών στις ηλικιακές κατηγορίες από τα Ατομικά Πρωταθλήματα, διαμορφώνεται από τις προκηρύξεις και σύμφωνα με τους κανονισμούς πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και του αγωνιστικού σχεδιασμού.

 

Οι αθλητές/-τριες θα συμμετέχουν μόνο όταν έχει εκδοθεί το δελτίο της αθλητικής ταυτότητας από την Ε.Ο.Φ.Σ.Α., για τις ανωτέρω κατηγορίες. Θα πρέπει κατά την έκδοσή του να έχουν υποβληθεί αίτηση αθλητή/-τριας, πιστοποιητικό γεννήσεως ή άλλα νόμιμα δικαιολογητικά έγγραφα (διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα, κ.ά.) , φωτογραφίες και ιατρική γνωμάτευση.

           

 

Για το 2017-2018 διοργανώνονται τα παρακάτω:

 

 • Περιφερειακοί  Προκριματικοί Αγώνες Πανελληνίου Πρωταθλήματος Α΄ & Β΄ φάση, για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.           
 • Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
 • Πανελλήνια Ομαδικά Πρωταθλήματα για την Α1΄, Α2΄ & Β΄ Εθνική Κατηγορία.
 • Περιφερειακά Ομαδικά Πρωταθλήματα Εφήβων  +  Πανελλήνια Τελική φάση.
 • Πανελλήνια open  με απολαβές  & βαθμολογούμενα  (ΒΟΡΡΑΣ & ΝΟΤΟΣ).
 • Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Διεθνή τουρνουά σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

 

 Μπορούν να διοργανωθούν ανά Περιφέρεια αγώνες Ανάπτυξης καιπρωταθλήματα, μετά από εισήγηση των περιφερειακών επιτροπών προς την τεχνική επιτροπή και στη συνέχεια έγκριση από το Δ.Σ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

 

 2.2  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

            Στα Ατομικά Πρωταθλήματα  όλων των ηλικιακών κατηγοριών συμμετέχουν οι εγγεγραμμένοι αθλητές της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας καθώς και τις αμέσως μικρότερης, κάτοχοι δελτίου αθλητικής ταυτότητος Ε.Ο.Φ.Σ.Α. εξαίρεση για το τρέχων αγωνιστικό έτος στην ηλικιακή κατηγορία Ανδρών – Γυναικών να αγωνίζονται έφηβοι και νεανίδες αθλητές-τριες U -19. 

 

 Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει μόνο σε δύο αγωνίσματα από τα τρία (Στο απλό και σε ένα διπλό ή στα δύο διπλά).

 

            Στις Κατηγορίες κάτω των 11 ετών και κάτω των 13 ετών διοργανώνονται Πανελλήνια  για τον Βόρειο & Νότιο Όμιλο, με την συμμετοχή των αθλητών – αθλητριών από τις αντίστοιχες περιφέρειες της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

 

            Στα Περιφερειακά & Πανελλήνια Πρωταθλήματα κάτω των 11 ετών διοργανώνονται αγώνες  μόνο στο αγώνισμα του απλού με δικαίωμα συμμετοχής αθλητών-τριών ηλικίας 7-10 ετών.

 

Ως ελάχιστη ηλικία συμμετοχής σε κάθε είδους πρωτάθλημα ορίζεται η ηλικία των 7 ετών, με την προϋπόθεση να έχει συμπληρωθεί, εκτός εάν έχει δηλωθεί και προβλέπεται ρητά η ύπαρξη άλλης ελάχιστης ηλικίας  (μεγαλύτερης των 7 ετών) όπως στα Ομαδικά Πανελλήνια Πρωταθλήματα σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων.

 

Επίσης, για το αγωνιστικό έτος 2017-2018 το παράβολο συμμετοχής διαμορφώνεται ως εξής

 • Στους Περιφερειακούς  Προκριματικούς Αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Α΄ & Β΄ φάση, για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες στο ποσό των 10 ευρώ.           
 • Στα Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες το ποσό των 10 ευρώ για το απλό και 10 ευρώ στα διπλά για κάθε αθλητή.
 • Για τα Πανελλήνια Ομαδικά Πρωταθλήματα στην Α1΄ 100 ευρώ ανά σωματείο, στην Α2΄ 50 ευρώ ανά σωματείο & στη Β΄ Εθνική Κατηγορία δίχως παράβολο συμμετοχής.
 • Για την Α΄ φάση στο Ομαδικό Πρωτάθλημα Εφήβων  +  Πανελλήνια Τελική φάση, το ποσό των 20 ευρώ ανά σωματείο.
 • Για τα Πανελλήνια open  το παράβολο συμμετοχής (entryfees) θα καθορίζεται από τη διοργανώτρια επιτροπή αγώνων, σε συνδυασμό με το δικαίωμα συμμετοχής και στα τρία αγωνίσματα.

   

2.3. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

 

Σε όλα τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και Προκριματικά Περιφερειακά Πρωταθλήματα διεξάγονται τα αγωνίσματα του απλού (2 τον αριθμό) και των διπλών (3 τον αριθμό).

 

2.3. 1. OPEN 

 

Μόνο στα OPEN υπάρχει η δυνατότητα η διοργανώτρια επιτροπή του συγκεκριμένου τουρνουά, σε συνεργασία με την τεχνική επιτροπή να ορίσει διαφορετικά τη συμμετοχή των αθλητών, αθλητριών στον αριθμό των αγωνισμάτων που θα συμμετέχουν. Ως ελάχιστο ηλικιακό όριο καθορίζεται η ηλικιακή κατηγορία U-15 ( 2005 γεννηθέντες και μεγαλύτεροι).

Επίσης, δύναται να υπάρχει άλλο ποσό ως χρηματικό παράβολο συμμετοχής είτε ανά αγώνισμα, είτε ως συνδυασμό αγωνισμάτων, που καθορίζει η διοργανώτρια επιτροπή του συγκεκριμένου τουρνουά και αναφέρετε στη συγκεκριμένη προκήρυξη .

Υπάρχει η δυνατότητα η διοργανώτρια επιτροπή να ορίσει είτε χρηματικά έπαθλα, είτε επιβραβεύσεις με αθλητικό υλικό (ρακέτες, φόρμες, κ.ά.), που όμως θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα και να ορίζετε συγκεκριμένα μέσα στην προκήρυξη των αγώνων που η τελευταία τελεί υπό την οριστική έγκριση της τεχνικής επιτροπής.

Η βαθμολογία στα συγκεκριμένα OPEN τουρνουά καθορίζετε από την τεχνική επιτροπή. Δε μπορεί όμως να είναι μεγαλύτερη από το πανελλήνιο πρωτάθλημα U-15, ούτε μικρότερη από το περιφερειακό.

Οι βαθμοί που κατακτούν οι αθλητές, -τριες, προστίθεται στις βαθμολογίες των αγωνισμάτων που συμμετέχουν και στις δύο ηλικιακές κατηγορίες που αγωνίζονται.

 

 2.4.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

 

2.4.1.     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 

            Ανοικτό σχήμα σε κάθε αγώνισμα, για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

Η τοποθέτηση στο σχήμα, γίνεται με βάση τους πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.5 – 2.5.3 Σε περίπτωση ισοβαθμίας των αθλητών, τριών διεξάγεται κλήρωση για την τοποθέτησή τους.

            Επίσης, σε περίπτωση που σε κάποιο αγώνισμα υπάρχουν μόνο 4 ή λιγότερες συμμετοχές, είτε σε μονό είτε σε διπλό ή μεικτό διεξάγεται κανονικά η αναμέτρηση και βαθμολογούνται οι συμμετέχοντες με βάση την τροποποιημένη βαθμολογία του πίνακα.

            Στα Περιφερειακά Προκριματικά Πρωταθλήματα συμπληρώνεται το ειδικό φύλλο αγώνα και στη συνέχεια το υπογράφουν οι αθλητές και ο Επιδιαιτητής.

 

 

 

 

 

 

2.4.2        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

 

Ανοικτό σχήμα σε κάθε αγώνισμα, για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, με απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον Περιφερειακό Πρωτάθλημα (δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής με wild car σε αθλητή που δεν μπόρεσε να συμμετάσχει για αιτιολογημένους λόγους).

               Η τοποθέτηση στο σχήμα, γίνεται με βάση πους πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.5 – 2.5.3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των αθλητών – αθλητριών διεξάγεται κλήρωση.

               Στην ηλικιακή κατηγορία U -11 διοργανώνονται Πανελλήνια Πρωταθλήματα Βορρά – Νότου μόνο στο αγώνισμα του απλού. 

               Στην ηλικιακή κατηγορία U -13 διοργανώνονται Πανελλήνια Πρωταθλήματα Βορρά – Νότου με δικαίωμα συμμετοχής  μόνο σε δύο αγωνίσματα από τα τρία.

Οι συμμετοχές των αθλητών στα σχήματα των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (με εξαίρεση τις ηλικιακές κατηγορίες κάτω των 11 και κάτω των 13 ετών) έχει ως εξής:

 

Απλά & Μικτό : Ανοικτή Συμμετοχή.

 

24 απευθείας συμμετοχές από όλες τις Περιφέρειες βάση της Ranking List & 8 συμμετοχές μέσω της διαδικασίας των προκριματικών.

 

            Διπλά : Ανοικτή  Συμμετοχή.

 

12 απευθείας συμμετοχές από όλες τις Περιφέρειες βάση της Ranking List & 4 συμμετοχές μέσω της διαδικασίας των προκριματικών.

 

Για την τοποθέτηση των αθλητών στο σχήμα των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων 2017-2018 κάθε ηλικιακής κατηγορίας θα ληφθεί υπόψη, σύμφωνα με τους κανονισμούς,  η βαθμολογία των Περιφερειακών 2015-16 καθώς και 2016-17, και των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων 2016 και 2017, στην ίδια ηλικιακή κατηγορία, για το αντίστοιχο αγώνισμα. (παράγραφος 2.5.4)

 Όταν ένας αθλητής αλλάξει ηλικιακή κατηγορία τότε στο νέο Πανελλήνιο που θα συμμετάσχει θα έχει τη βαθμολογίας που έχει συγκεντρώσει για τη νέα αυτή ηλικιακή κατηγορία και μόνο για αυτή, φυσικά για το αντίστοιχο αγώνισμα που αγωνίζεται.

Όταν ένας αθλητής-τρια μικρότερης ηλικιακής κατηγορίας συμμετέχει και στο πρωτάθλημα της παραπάνω κατηγορίας προκειμένου να τοποθετηθεί στο σχήμα των αγώνων παίρνει τη βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει στη συγκεκριμένη μεγαλύτερη κατηγορία.

 

2.4.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ  ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

 

Κάθε αθλητής-τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε δύο από τα τρία αγωνίσματα σε κάθε Πρωτάθλημα, στην αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία, σύμφωνα με το άρθρο 2.2 και 2.4.2 του παραπάνω Αγωνιστικού Σχεδιασμού καθώς και σύμφωνα με όσα προβλέπει  η προκήρυξη του κάθε Πρωταθλήματος.

Μόνο στα OPEN μπορεί η Τεχνική επιτροπή να ορίσει διαφορετικά που θα αναγράφεται αναλυτικά στην σχετική προκήρυξη.

 

 

 

2.5. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ & ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

2.5.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

            Ο υπολογισμός της  συνολικής βαθμολογίας (ranking list) γίνεται με βάση την βαθμολογία που συγκεντρώνει ο κάθε αθλητής – αθλήτρια με την συμμετοχή του σε όλα τα βαθμολογούμενα πρωταθλήματα. Στόχοι του συστήματος είναι:

1ον) ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ να γνωρίζει κάθε αθλητής την βαθμολογία του πριν τους αγώνες

2ον) ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ των αγωνιστικώς συνεπών αθλητών & αθλητριών

3ον) Βαθμολογική ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ενός «καλού» αθλητή από απουσία από αγώνα λόγω κάποιου ατυχούς προσωπικού λόγου και μη μηδενισμού την επόμενη χρονιά.

4ον) ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ για συμμετοχή σε μεγαλύτερη και δυσκολότερη ηλικιακή κατηγορία  από την πρώτη χρονιά που αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν.

          

 Οι βαθμολογίες σε κάθε αγωνιστική (ηλικιακή) κατηγορία είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.          Κάθε αθλητής οφείλει να χτίζει βαθμολογία σε κάθε αγώνισμα της νέας κατηγορίας που συμμετέχει. Κάθε νέος αθλητής κατά την εισαγωγή θα έχει μηδενική βαθμολογία, ανεξάρτητα από την βαθμολογία στην μικρότερη κατηγορία που συμμετέχει.

Για την νέα ηλικιακή κατηγορία U -22 οι αθλητές - αθλήτριες θα πάρουν την βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει στην κατηγορία Ανδρών – Γυναικών. 

 

Για κάθε Αγωνιστική Κατηγορία εισάγεται συντελεστής βαρύτητας, σβ(u), ο οποίος πολλαπλασιάζει την Βασική Βαθμολογία κάθε διοργάνωσης. hh και η οποία ΔΕΝ αλλάζει. Ο σβ(u),  υπολογίζεται σύμφωνα με  την κλιμάκωση στην δυναμικότητα κάθε κατηγορίας που χρησιμοποιεί η BWF. Η βαρύτητα των περιφερειακών προκριματικών φάσεων παραμένει 0.5 και των τελικών πανελληνίων 1.

 

2.5.2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ

 

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ως βασική Βαθμολογία ορίζεται αυτή η οποία δίδεται στους αθλητές σε μία διοργάνωση με βάση το σχήμα όπως καθορίζεται από τον αριθμό συμμετοχών. Οι βασικές βαθμολογίες είναι δύο: Αυτή των περιφερειακών προκριματικών φάσεων και αυτή των τελικών πανελλήνιων αγώνων. 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

           

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 

2

4

8

16

32

64

ΣΧΗΜΑ

20

30

30

30

30

30

1

8

10

15

20

25

25

2

 

5

8

15

20

20

3

 

3

3

8

15

15

5-8

 

 

 

3

8

10

9-16

 

 

 

 

5

8

17-32

 

 

 

 

 

5

33-64

 

 

 

 

 

3

65-128

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 

 ΠΡΟΚΡΙ/ΚΟΙ

4

8

16

32

64

ΣΧΗΜΑ

    

100

100

100

100

100

1

 

80

80

80

80

80

2

 

70

70

70

70

70

3

 

 

50

50

50

50

5-8

 

 

 

30

30

30

9-16

 

 

 

 

20

20

17-32

 

 

 

 

 

10

33-64

ΠΡΟΚΡΙ/ΚΟΙ

2ος γύρος

 

20

10

 

 

 

1ος  γύρος

 

10

8

 

 

 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ σβ(u)

Δ σβ (u) =0,30

 

BWF scale

 

U 11

1,00

4000

 

U 13

1,38

4500

 

U 15

1,75

5500

 

U 17

2,30

7000

 

U 19

2,75

9200

 

U 22

3,00

11000

 

Α/Γ

3,25

12000

 

OPEN

1.56

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Για κάθε αγώνισμα & διοργάνωση που συμμετέχει στον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας η βασική βαθμολογία πολλαπλασιάζεται με τον σβ(u) και τον σβ (διοργ)

Παράδειγμα:

Έστω ότι αθλητής κατηγορίας U17 σε αγώνισμα προκριματικής φάσης έχει Β.Β.=20.

Η τελική βαθμολογία θα είναι Β.Β. Χ σβ(u) X σβ(διοργ), δηλ 20 Χ 2,3 Χ 0,5 = 23 βαθμοί

Αντίστοιχος αθλητής  κατηγορίας U13θα έχει βαθμολογία      20 Χ 1,38 Χ 0,5 = 13,80 βαθμοί

Η Συνολική Βαθμολογία ισούται με το άθροισμα των βαθμολογιών σε μία κατηγορία και ανά αγώνισμα.

 

2.5.3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ

           

Η τοποθέτηση στο σχήμα ενός αγωνίσματος, για την Α΄ (Φθινοπώρου)  Περιφερειακή Προκριματική Φάση θα γίνεται με βάση τη Συνολική Ετήσια Βαθμολογία (Σ.Ε.Β.) των 2 τελευταίων χρόνων και περιλαμβάνει το άθροισμα των βαθμολογιών του αντίστοιχου ηλικιακού Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2015-16, 2016-17  + των δύο Προκριματικών Περιφερειακών Πρωταθλημάτων 2015–2016, 2016-17 ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά αγώνισμα για  κάθε συμμετέχοντα αθλητή - αθλήτρια. 

Για την Β΄ (Χειμώνα) Περιφερειακή Προκριματική Φάση, για την τοποθέτηση των αθλητών στο σχήμα των αγώνων, λαμβάνεται υπόψη η Συνολική Ετήσια Βαθμολογία 2015–2016, 2016-17 + την βαθμολογία της Α΄ φάσης του Περιφερειακού Προκριματικού Πρωταθλήματος (Φθινοπώρου) 2017 – 2018 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία, και για το αντίστοιχο αγώνισμα, αφαιρώντας τη Α΄ φάση του Περιφερειακού Προκριματικού Πρωταθλήματος (Φθινοπώρου) 2015– 2016.

 

 

 

2.5.3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

 

 Για την τοποθέτηση των αθλητών  στο σχήμα των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων 2017-2018 κάθε ηλικιακής κατηγορίας θα γίνει βάσει της Συνολικής Βαθμολογίας που προκύπτει από το άθροισμα των τελικών φάσεων 2015-2016, 2016-2017  και των προκριματικών 2016-2017, 2017 – 2018 για κάθε αγώνισμα ξεχωριστά.

                       

2.5.5. ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

   Μετά την ολοκλήρωση του αγωνιστικού έτους, η ΕΟΦΣΑ εκδίδει το τελικό συνολικό πίνακα-άθροισμα βαθμολογιών των σωματείων που συγκέντρωσαν από:

 1.                    I.            Την βαθμολογία των Περιφερειακών  Προκριματικών Πρωταθλημάτων(50%).
 2.                 II.            Την βαθμολογία των Πανελλήνιων  Πρωταθλημάτων.
 3.              III.            Την βαθμολογία των  Πανελληνίων Ομαδικών Πρωταθλημάτων Εφήβων-Νεανίδων.
 4.              IV.            Την βαθμολογία των Πανελληνίων Ομαδικών  Πρωταθλημάτων.

 

3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

 

 3.1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

   Διεξάγεται το Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα διαβαθμισμένο στις αντίστοιχες  Εθνικές κατηγορίες (Α1΄,  Α2΄,  Β΄).

    Ο αριθμός των ομάδων στην Α1΄ Εθνικής κατηγορίας ορίζεται σε 16 για το αγωνιστικό έτος 2017-18.

    Ο αριθμός των ομάδων στην Α2΄ Εθνικής κατηγορίας ορίζεται σε 16.

    Ο αριθμός των ομάδων της Β΄ Εθνικής κατηγορίας καθορίζεται μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής ανά περιφέρεια.

    Στα ομαδικά πρωταθλήματα δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο αθλητές,-τριες ηλικιακής κατηγορίας U -15 και πάνω.    

    Ορίζεται στην προκήρυξη αγώνων  από την τεχνική επιτροπή το παράβολο συμμετοχής (Α1=100 ευρώ, Α2=50 ευρώ, Β΄ Εθνική χωρίς χρηματικό παράβολο). Κανένα σωματείο που δεν καταβάλλει το αντίστοιχο χρηματικό παράβολο δε μπορεί να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα.

 

3.1.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

   3.1.1.1.  Α1΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 

 

   Η επιλογή του συστήματος κλήρωσης, διαμόρφωσης και διεξαγωγής των ομίλων θα ανακοινώνεται μετά την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής των σωματείων, από την τεχνική επιτροπή της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

            Τα 2 (δύο) τελευταία σωματεία της Α 1 κατηγορίας υποβιβάζονται στην Α 2 κατηγορία.

Αντίστοιχα τα 2 πρώτα Σωματεία από την Α2΄ Εθνική κατηγορία 2017-18, ανεβαίνουν στην Α1΄ Εθνική. Εκτός, εάν υπάρχουν περιπτώσεις μη συμμετοχής ομάδων, τότε η τεχνική επιτροπή μπορεί να ορίσει διαφορετικά.

 

 

  3.1.1.2.    Α2΄  ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

 

      Η επιλογή του συστήματος κλήρωσης και διαμόρφωσης των ομίλων θα ανακοινώνεται μετά την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής των σωματείων, από την τεχνική επιτροπή της Ε.Ο.Φ.Σ.Α., λαμβάνοντας υπόψη τον αγωνιστικό σχεδιασμό της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

      Για  το Πρωτάθλημα της Α2΄ Εθνικής κατηγορίας 2017 - 2018, θα συμμετάσχουν 16 Σωματεία.

      Από την Α2΄ Εθνική κατηγορία, τα 4 τελευταία Σωματεία πέφτουν στην Β΄ Εθνική κατηγορία και τα 2 πρώτα ανεβαίνουν στην Α1΄ Εθνική κατηγορία. Εκτός, εάν υπάρχουν περιπτώσεις μη συμμετοχής ομάδων, τότε μπορεί η τεχνική επιτροπή να ορίσει διαφορετικά.

      Κάθε Σωματείο δηλώνει γραπτώς την συμμετοχή του σε ειδική έντυπη φόρμα, μετά από πρόσκληση της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. ενώ σωματείο που δηλώνει συμμετοχή αλλά δε συμμετέχει, αυτόματα υποβιβάζεται στην παρακάτω κατηγορία.

 

3.1.1.3.          Β΄  ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (αριθμός αναλόγως δηλώσεων συμμετοχής)

 

    Σε Ομίλους  που καθορίζει η τεχνική επιτροπή με γεωγραφικά κριτήρια, όπου το κάθε Σωματείο αγωνίζεται ένας εναντίον όλων εντός του Ομίλου που καθορίζονται ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών.

 

    Ο αριθμός και ο τρόπος καθορισμού,  των Σωματείων που ανεβαίνουν στην Α2΄ Εθνική κατηγορία θα καθορίζονται και θα διαμορφώνονται από την Τεχνική Επιτροπή αναλόγως του αριθμού συμμετεχόντων Σωματείων στην Β΄ Εθνική, αλλά και των ομάδων που πέφτουν από την Α2΄ Εθνική κατηγορία.

 

   3. 2. ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ

 

            Α΄ ΦΑΣΗ: Θα διεξαχθεί σε επίπεδο Ομίλων.

Η τεχνική επιτροπή με βάση τις δηλώσεις των σωματείων σχηματίζει ένα ή περισσότερους ομίλους στο ΒΟΡΑ & στο ΝΟΤΟ.

     Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων θα γίνει σε ομίλους ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών, μετά από απόφαση της τεχνικής επιτροπής.

     Οι συναντήσεις στα αγωνίσματα μεταξύ των συλλόγων θα είναι επτά (7), που ορίζονται ως τέσσερεις στα απλά και τρεις στα διπλά.

     Ο ελάχιστος αριθμός αθλητών-τριών 3 - 3 (τρία αγόρια & τρία κορίτσια). Ελάχιστος δε αριθμός σωματείων είναι τα τέσσερα σωματεία ανά διοργάνωση..

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν oι αθλητές – αθλήτριες  που γεννήθηκαν τα έτη 2007 (U-13)  έως και αυτούς που γεννήθηκαν το 2002 (U-17).

           

Β΄ ΦΑΣΗ: Θα διεξαχθεί σε Εθνικό επίπεδο. Θα συμμετέχουν οι 2 ή 3 πρώτοι σύλλογοι της Α΄ φάσης από κάθε Όμιλο.

 

  

 

3.3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

  Κάθε Σωματείο δηλώνει γραπτώς την συμμετοχή του, μετά από πρόσκληση της ΕΟΦΣΑ, στα Πανελλήνια Ομαδικά Πρωταθλήματα

    Σωματείο το οποίο δεν δηλώνει συμμετοχή, υποβιβάζεται στην παρακάτω Κατηγορία, δίχως να παίρνει την Βαθμολογία που του αντιστοιχεί στο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα.

     Σωματείο το οποίο δηλώνει συμμετοχή, αλλά δε συμμετέχει, υποβιβάζεται στην παρακάτω Κατηγορία, δίχως να παίρνει την Βαθμολογία που του αντιστοιχεί στο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα.

    Σε περίπτωση διεξαγωγής Β΄ φάσης (τελική) τα αποτελέσματα της Α΄ Φάσης (προκριματικοί) μεταξύ των σωματείων ισχύουν για την επόμενη φάση, με την προϋπόθεση αν θα γίνουν το ίδιο Σαββατοκύριακο. Εάν μεσολαβήσει διάστημα μεγαλύτερο της εβδομάδας τότε οι αγώνες διεξάγονται βάση της κλήρωσης.    

    Όποιο σωματείο δε συμμετέχει (εγκαταλείπει) σε αναμέτρηση του ομίλου του δίχως να τελειώσουν οι αγώνες στο συγκεκριμένο όμιλο θα παίρνει 0 (μηδέν) βαθμούς για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση με το σκορ να αναγράφεται ως 5-0 και 21- 0, 21- 0, ανά αγώνισμα.

     Σωματείο που δεν καταβάλλει το αντίστοιχο παράβολο συμμετοχής δε μπορεί να λάβει μέρος  στο ομαδικό πρωτάθλημα,  .

 

    3.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΤΡΙΩΝ

       Σε όλα τα Πανελλήνια Ομαδικά Πρωταθλήματα κάθε αθλητής/-τρια, κάτοχος δελτίου αθλητικής ιδιότητας, έχει δικαίωμα να συμμετέχει το πολύ σε 2από τα 3 αγωνίσματα.

     Ομαδικό Εφήβων-Νεανίδων: Ως ελάχιστη ηλικία συμμετοχής ορίζεται η ηλικία των  U - 13 ετών   και  μέγιστη η ηλικία τωνU-17 ετών.

     Ομαδικό Ανδρών-Γυναικών:  Ως ελάχιστη ηλικία συμμετοχής ορίζεται η ηλικία των  U - 15 ετών.

Η ύπαρξη νόμιμα δηλωμένου προπονητή για το κάθε σωματείο είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο αντίστοιχο ομαδικό πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων.

Η αντίστοιχη Βαθμολογία  του πίνακα στο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα, μπορεί να ισχύει Τροποποιημένη, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής, ανάλογα του αριθμού συμμετοχής των Ομάδων στο συγκεκριμένο Ομαδικό Πρωτάθλημα ανά κατηγορία.

 

3.5 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ 2016 - 2017

 

Α1’  ΕΘΝΙΚΗ

Α2’  ΕΘΝΙΚΗ

      Β’  ΕΘΝΙΚΗ

 

ΟΜΑΔΙΚΟ    ΕΦΗΒΩΝ 

ΘΕΣΗ

ΒΑΘΜ/ΓΙΑ

ΘΕΣΗ

ΒΑΘΜ/ΓΙΑ

ΘΕΣΗ

ΒΑΘΜ/ΓΙΑ

ΘΕΣΗ

ΒΑΘΜ/ΓΙΑ

1

1000

1

450

1

200

1

  600

2

900

2

425

2

175

2

  500

3

850

3

400

3

150

3

  400

4

800

4

375

4

125

4

  375

5

775

5

350

5

100

5

 350

6

750

6

325

6

100

6

  325

7

650

7

300

7

100

7

 300

8

625

8

275

8

100

8

250

9

600

9

250

9

100

9

200

10

575

10

225

10

100

10

175

11

550

11

200

11

100

11

150

12

500

12

180

12

100

12

125

13

475

13

175

13

100

13

100

14

450

14

 175

14

100

14

100

 15

425

15

 175

15

100

15

100

 16

425

16

175

16

100

16

100

 

 

 

 

17

100

17

75

 

 

 

 

18

100

18

75

 

 

 

 

19

100

19

 75

 

 

 

 

20

100

20

 75

 

 

 

 

21

100

21

 75

 

 

 

 

22

100

22

 75

 

 

 

 

23

100

23

  75

 

 

 

 

24

100

24

 75

                 

 

 

 4.ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

                      

4.1.  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

            Διεξαγωγή σχολικών αγώνων μεταξύ μαθητών, τριών Γυμνασίων – Λυκείων – Δημοτικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

Η διοργάνωση και επιμέλεια του σχολικού πρωταθλήματος καθώς και αγώνες μεταξύ μαθητών που ακολουθούν το πρόγραμμα Badmintorama θα γίνεται με τη συνεργασία των Επιτροπών Διοίκησης των Περιφερειών, των Γραφείων Φυσικής Αγωγής ανά Νομό και Δ/νση Φυσικής Αγωγής και του Γενικού Υπεύθυνου Ανάπτυξης της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. .  

Ο τεχνικός σύμβουλος σε συνεργασία με την αντίστοιχη επιτροπή ανάπτυξης της Ε.Ο.Φ.Σ.Α., (σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της άρθρο 7.10) και το Γενικό Υπεύθυνο Ανάπτυξης θα επιμελούνται για ότι δε προβλέπεται παραπάνω, σχετικά με τα σχολικά πρωταθλήματα.

 

5. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

 

5.1. ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ                

Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α τηρεί το μητρώο προπονητών που πληρούν τις νόμιμες από τον αθλητικό νόμο 2725/99 άρθρο 31 προϋποθέσεις. Για το σκοπό αυτό καλούνται τα σωματεία με την έναρξη κάθε Αγωνιστικού Έτους να υποβάλουν στην  Ε.Ο.Φ.Σ.Α σχετικό έγγραφο με το οποίο δηλώνουν τον προπονητή του σωματείου τους και να καταθέτουν τα νόμιμα σχετικά έγγραφα στην Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. δύναται να πραγματοποιεί εγκεκριμένα σεμινάρια επιμόρφωσης προπονητών σε συνεργασία με άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και το Υπουργείο Παιδείας, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τη Παγκόσμια, Πανευρωπαϊκή, Μεσογειακή ή Βαλκανική Ομοσπονδία. Επίσης, σε συνεργασία με τις παραπάνω αρχές-οργανισμούς να προβαίνει σε ίδρυση και λειτουργία σχολών προπονητών.

 

 

 

5.2  ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

 

Η προπονητική ιδιότητα διατηρείται για όλο το ημερολογιακό έτος. Προπονητής που έχει δηλωθεί από σωματείο ότι είναι ο προπονητής του, ή έχει συμμετάσχει ως προπονητής σε αγώνες, εάν διακόψει την εργασιακή σχέση του μ’ αυτό, δεν μπορεί να αποκτήσει την αθλητική ιδιότητα πριν την πάροδο του τρέχοντος αγωνιστικού έτους.

Η σχέση του σωματείου  με τον προπονητή πρέπει να είναι νομότυπη, όπως η αθλητική νομοθεσία ορίζει και η Ε.Ο.Φ.Σ.Α διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τη νομιμότητα των δηλωθέντων σε αυτή στοιχείων για την έκδοση της κάρτας προπονητή.

Δικαίωμα παρουσίας εντός του αγωνιστικού χώρου έχουν μόνο οι προπονητές που έχουν κάρτα προπονητή της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. που έχει εκδοθεί σε όσους πληρούν τα νόμιμα προσόντα.

 

5.3 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Προπονητικά καθήκοντα εντός του αγωνιστικού χώρου κατά τη διάρκεια όλων των επίσημων αγώνων της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. μπορεί να ασκεί μόνο ο νόμιμα δηλωμένος/-οι προπονητής/-ες,  κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή/-τριας,) και κανένας άλλος. Η άσκηση επαγγέλματος προπονητή αντιπτέρισης θα πρέπει να διέπεται και από τις τροποποιήσεις που επήρθαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του Νόμου 3057/02

 

 5.4. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΛΟΓΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Σωματεία που δεν δηλώνουν προπονητή στην Ε.Ο.Φ.Σ.Α, όταν έχουν αθλητές, -τριες κάτω των 18 ετών, δεν μπορούν να συμμετέχουν στους αντίστοιχα ηλικιακά αγώνες της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και οι δηλώσεις συμμετοχής τους αυτόματα απορρίπτονται.

 

6. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

 

6.1. ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

     Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. τηρεί το μητρώο διαιτητών-κριτών. Για το σκοπό αυτό η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. σε συνεργασία με τη Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), καταρτίζει, τηρεί και ενημερώνει το σχετικό μητρώο σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τους κανονισμούς της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και όσα ορίζει η αθλητική νομοθεσία.

 

 6.2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 

    Οι διαιτητές-κριτές υποβάλουν στην ΕΟΦΣΑ – Κ.Ε.Δ.  ετήσια δήλωση ότι επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα ως διαιτητές – κριτές για το τρέχον έτος. Οι διαιτητές - κριτές που υπέβαλλαν σχετική αίτηση στη Κ.Ε.Δ. δια της Ε.Ο.Φ.Σ.Α, διατηρούν την ιδιότητα του διαιτητή – κριτή καθ’ όλο το αγωνιστικό έτος και δεν μπορούν να αγωνιστούν σε επίσημους βαθμολογούμενα αγώνες της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

 

7.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

 

7.1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ

Ο αριθμός των σωματείων στα οποία θα χορηγηθούν οδοιπορικά προπονητών θα εξαρτηθεί από την βαθμολογική τους κατάταξη και την έγκριση και υλοποίηση του προϋπολογισμού της Ε.Ο.Φ.Σ.Α από τη Γ.Γ.Α.

 

7.2. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΩΝ, ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ, ΚΡΙΤΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ

      Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. ή τα μέλη της επιτροπής οργάνωσης αγώνων και επιμορφωτικών σεμιναρίων, αποζημιώνουν όλα τα άτομα που προσφέρουν υπηρεσία κατά τη διάρκειατων αγώνων, όπως επιδιαιτητή, διαιτητή, κριτή γραμμής, ιατρό, γραμματεία, τεχνικό σύμβουλο και  στελέχη της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. ή άλλο βοηθητικό προσωπικό, σύμφωνα με τον δηλωθέντα προϋπολογισμό της αντίστοιχης διοργάνωσης, εκδήλωσης.

 

 1. 8.      ΓΕΝΙΚΑ

 

8.1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

            Την συν διοργάνωση όλων των Πρωταθλημάτων, αναλαμβάνει η ΕΟΦΣΑ, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφερειακές Επιτροπές.

 

 • Η Τεχνική Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση της μπορεί να προτείνει στο Δ.Σ την αλλαγή - τροποποίηση μέρους του συγκεκριμένου Αγωνιστικού Σχεδιασμού, σύμφωνα πάντα με τις νόμιμες αθλητικές διατάξεις, το καταστατικό και τους εσωτερικούς κανονισμούς της Ε.Ο.Φ.Σ.Α., αλλά και των αντίστοιχων διεθνών κανονισμών.

 

 • Τα υπόλοιπα θέματα όλων των Πρωταθλημάτων (Ατομικών & Ομαδικών) και Τουρνουά (Ανάπτυξης, OPEN & Διεθνών) που διοργανώνει η Ε.Ο.Φ.Σ.Α ορίζονται ρητώς από την αντίστοιχη προκήρυξη των αγώνων.

 

 • Ø Για θέματα που δεν μπόρεσαν να  προβλεφθούν στο παρόντα Αγωνιστικό Σχεδιασμό και δεν αναφέρονται στην προκήρυξη των αγώνων θα αποφασίζει η Τεχνική Επιτροπή, ο Τεχνικός Σύμβουλος ή ο Επιδιαιτητής σε συνεργασία με την επιτροπή των αγώνων σύμφωνα με τα ισχύοντα στις διεθνείς διοργανώσεις και κανονισμούς._