ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ ΓΕΛ ΕΠΑΛ

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Για 4η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιείται το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Αντιπτέρισης ΓΕΛ - ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2016-2017 απο την Ο.Ε.Σ.Α.Δ Βοιωτίας.

Απαταίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα του Πρωταθλήματος είναι η συμμετοχή μαθητών και μαθητριών απο 16 διαφορετικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ εδώ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ εδώ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ εδώ