Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης
Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης
Hellenic Badminton Federation
Welcome to the new, under construction, site of the Hellenic Badminton Federation. To download the UMPIRES for Wilson Hellas International 2014 please click here here


Dear badminton friends,
We have the pleasure to invite one umpire from your association for

“UMPIRES FOR WILSON HELLAS INTERNATIONAL 2014”


DATE: 19TH March 2014